Co powinna zawierać umowa leasingu samochodu?

Co powinna zawierać umowa leasingu samochodu?

Leasing jest obok kredytów jedną z najpopularniejszych form finansowania pojazdów. O tym, jak chętnie wybierany jest przez klientów, przesądzają korzyści płynące z produktów leasingowych, ale także ich dostępność dla szerokiego kręgu zainteresowanych. Od pewnego czasu leasing skierowany jest bowiem już nie tylko do przedsiębiorstw, ale także – pod postacią leasingu konsumenckiego – do klientów indywidualnych. W artykule bierzemy pod lupę kluczowe dla finansowania dokumenty; wskazujemy, jakie elementy zawiera umowa leasingu i jakie jest ich znaczenie dla leasingobiorców.

W artykule znajdziesz informacje na temat:

Czym jest leasing?

Leasing – jako forma finansowania – doczekał się konkretnej regulacji w art. 709 Kodeksu cywilnego. Innym dokumentem ważnym z punktu widzenia leasingobiorców, tym razem jednak przede wszystkim tych, którzy użytkują auto jako firmowe, jest Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – wskazuje ona bowiem, jakie kryteria musi spełnić umowa finansowania, aby zostało ono uznane za leasing operacyjny, a jakie – za leasing finansowy.

Bez względu na konkretny rodzaj finansowania definicja leasingu wskazuje, że jest to umowa, na mocy której finansujący oddaje drugiej stronie (korzystającemu) w użytkowanie dany przedmiot, a korzystający zobowiązuje się do płacenia w zamian za jego użytkowanie określonego wynagrodzenia. Istotny jest fakt, że o ile leasingobiorcą może być przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, o tyle leasingodawca udziela finansowania w ramach prowadzonej działalności. Warto również pamiętać, że umowa leasingu samochodu musi być zawarta na piśmie.

Umowa leasingu samochodu i jej najważniejsze elementy

W umowie finansowania powinny znaleźć się takie elementy, jak:

Oznaczenie stron

Obok daty i miejsca zawarcia umowy, kluczową informacją jest oznaczenie stron. Przedsiębiorstwo udzielające leasingu nazywane jest finansującym, natomiast leasingobiorca to korzystający. W zależności od charakteru finansowania korzystającym może być przedsiębiorstwo (w umowach leasingu finansowego, a także operacyjnego – klasycznego i jak abonament) lub klient indywidualny (wówczas finansowanie zwane jest leasingiem konsumenckim). Podczas składania podpisu pod kontraktem koniecznie należy upewnić się, czy dane korzystającego są kompletne oraz prawidłowe.

Okres umowy

Okres, na który zawarta została umowa, stanowi jeden z czynników umożliwiający rozróżnienie, czy ma ona charakter leasingu finansowego czy operacyjnego. W drugim przypadku kontrakt powinien obejmować przynajmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, co w przypadku aut osobowych przekłada się na umowę zawieraną na co najmniej 24 miesiące. W przypadku leasingu finansowego nie istnieją szczególne wymagania w kwestii liczby miesięcy, przez które będzie obowiązywał kontrakt, niemniej jednak okres ten również musi być określony w umowie.

Określenie przedmiotu umowy

Przedmiotem umowy leasingu może być nie tylko pojazd – choć w naszym przypadku koncentrujemy się właśnie na samochodach – ale także maszyna, urządzenie, a nawet nieruchomość. Kontrakt zawiera nie tylko wskazanie modelu i marki auta objętego finansowaniem, ale także szczegóły jego wyposażenia oraz konfiguracji. W Volkswagen Financial Services klienci mają bardzo szerokie możliwości indywidualnego dopasowania pojazdu do swoich potrzeb – a wszelkie ustalenia na ten temat uwzględniane są w umowie. Zostają zresztą objęte finansowaniem, ponieważ ich koszt można wliczyć w miesięczną ratę leasingu.

Wynagrodzenie finansującego

Opłaty związane z leasingiem operacyjnym podzielone są zasadniczo na trzy części: opłatę wstępną, wnoszoną przez leasingobiorcę przy zawieraniu umowy, następnie raty miesięczne płacone przez cały okres umowy, a także wartość końcową, czyli ratę balonową. W przypadku leasingu finansowego wartość końcowa nie istnieje – pojazd staje się składnikiem majątku leasingobiorcy po spłacie ostatniej raty miesięcznej.

Nadmieńmy, że wstępna kalkulacja finansowania możliwa jest jeszcze przed odwiedzeniem salonu dealerskiego. O tym, jaka będzie rata leasingu za konkretny model auta, możesz przekonać się, korzystając z kalkulatorów leasingu przygotowanych przez Volkswagen Financial Services.

Sposób zakończenia umowy leasingu

Kwestia wariantu zakończenia umowy dotyczy leasingu operacyjnego. W przypadku finansowania jak abonament i klasycznego korzystający otrzymuje bowiem najczęściej dwa warianty zakończenia kontraktu: jednym z nich jest możliwość zwrotu użytkowanego pojazdu do dealera, natomiast drugim – spłata wartości końcowej, czyli wykup auta, po którym przechodzi ono na własność leasingobiorcy. W Volkswagen Financial Services wartość rezydualna auta uwzględniana jest zawsze w treści umowy finansowania – znając z góry jej wysokość, klient może bowiem łatwiej podjąć decyzję co do zwrotu lub wykupu samochodu. Wszelkie ustalenia dotyczące opcji zakończenia umowy są wyszczególnione w treści kontraktu.

Prawa i obowiązki stron umowy

Zadaniem kontraktu leasingowego jest uregulowanie i doprecyzowanie wszelkich kwestii ważnych z punktu widzenia stron. Należą do nich również zobowiązania oraz prawa zarówno korzystającego, jak i finansującego. Dotyczą one m.in. kwestii rejestracji oraz odbioru przedmiotu umowy, sposobu jego użytkowania, odpowiedzialności za poszczególne kwestie związane z eksploatacją pojazdu – w tym dokonywane przeglądy techniczne czy też użytkowanie auta przez osoby inne niż leasingobiorca. Jednym z istotnych warunków kontraktu jest także wymóg związany z ubezpieczeniem auta – zarówno w kwestii konkretnych rodzajów polis komunikacyjnych, jak i wymogów, jakie muszą one spełnić.

Umowa leasingu samochodu a inne dokumenty

Podpisywana przez leasingobiorcę umowa leasingu samochodu powiązana jest z kilkoma innymi ważnymi dokumentami. Należą do nich: harmonogram spłaty rat leasingu, Ogólne Warunki Umów Leasingu, a także Tabela Opłat i Prowizji, w której wyszczególnione zostały wszystkie usługi oraz czynności wiążące się z opłatami, a także aktualna wysokość tych opłat. Wymienione dokumenty są przesyłane na adres korespondencyjny leasingobiorcy w ciągu kilku dni roboczych od dnia zawarcia umowy w salonie dealerskim – odstęp czasowy wynika z faktu ich weryfikowania i zatwierdzania przez specjalistów Volkswagen Financial Services.

Najnowsze artykuły

Volkswagen Golf GTI

Volkswageny w wersjach GTI w leasingu

Wersja GTI Volkswagena to jedna z najbardziej znanych sportowych wersji samochodów w historii motoryzacji. GTI to skrót od Grand Tourer Injection, a pierwszy model z tą nazwą – Volkswagen Golf GTI – został wprowadzony na rynek w 1976 roku. …

  • 2023-03-20

Hybrydy marki SEAT w finansowaniu

Hybrydy to samochody, które mają podwójne zasilanie: standardowe benzynowe oraz elektryczne. Są bardziej ekologiczne, a często mają nawet lepsze osiągi. Czy warto mieć takie samochody w firmie i czy są sposoby na proste ich sfinansowanie? O tym …

  • 2023-03-10
Audi A7 Sportback TFSI e

Hybrydy plug-in od Audi w finansowaniu

Hybryda plug-in to półelektryczny samochód, czyli taki, który ma silnik spalinowy, ale którego baterie możesz także podładować w domowym gniazdku. Marka Audi oferuje kilka modeli tego typu. Hybrydy plug-in od Audi to między innymi: A3 Sportback …

  • 2023-03-08

Wszelkie prezentowane na tej stronie informacje, w tym zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne oraz finansowe nie stanowią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem jednej z marek z Grupy Volkswagen: ŠKODA, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze, SEAT lub Audi.